Raku

Raku är en keramisk tillverkningsmetod som har sitt ursprung i 1500-talets Japan. Det är en tidskrävande teknik där bränningen sker utomhus. Alla föremål blir olika i sitt mönster, alla blir på så sätt unika. Faten på bilderna finns endast i det exemplar som visas på bilden.